Rekentool van Gas naar Stroom

Met de rekentool van Gas naar Stroom wordt op basis van het huidige gasverbruik globaal berekent wat het stroomverbruik wordt om met een warmtepomp dezelfde hoeveelheid warmte op te wekken voor verwarmen en warmtapwater. De berekening gaat uit van de huidige woning, zonder aanvullende isolatie, warmteterugwinning op de ventilatielucht of koeling. Aan de hand van de berekening over 15 jaar kan globaal worden ingeschat of en wanneer een Break Even Point te verwachten is bij een bepaalde investering.

Disclaimer: De berekening is slechts indicatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Een professionele adviseur kan een maatwerkberekening maken waarin alle variabelen zoals de installatie, ventilatie en WTW, warmteverliesberekening, koeling, etc. worden meegenomen.
 

Open de rekentool >