Werkgroep energietransitie

Een aantal bewoners van Stadseiland is vanaf 2019 een aantal keren bij elkaar gekomen met als aanleiding de simpele vraag “wat doen we als de CV ketel het begeeft en vervangen moet worden?”. Onze huizen zijn vanaf 2006 gebouwd en aan de levensduur van onze CV ketels zal in de komende jaren vermoedelijk een einde komen. Gezien de energietransitie leeft de vraag of we deze ketel dan nog moeten vervangen of dat we over kunnen en willen naar een andere manier om ons huis te verwarmen.
 
Het initiatief van enkele bewoners is inmiddels uitgegroeid tot een werkgroep energietransitie. Ons wijkinitiatief wil onderzoeken hoe wij ons als bewoners kunnen voorbereiden op de energietransitie en hoe wij daar onze eigen keuzes in kunnen maken. 
 
Momenteel is de werkgroep bezig met het inventariseren van de mogelijkheden om de woningen onafhankelijk van fossiele brandstoffen te verwarmen.
Onderzocht wordt onder meer:

  • Warmtepompen, zowel individueel als collectief

  • Een warmtenet, zowel kleinschalig voor alleen onze wijk of aangesloten op een groter net

  • Waterstof of biogas als alternatief voor aardgas

  • Opslag van zonne-energie (in combinatie met deelauto’s)

Ook onderzoeken we m.b.v. warmtecamera’s en kierdichtheidstesten of meer isolatiemogelijkheden nodig en mogelijk zijn.
 
Naast technische oplossingen willen we als werkgroep ook onderzoek doen naar financierings- en subsidiemogelijkheden.

De werkgroepleden:
Hans Brandts, betrokken wijkbewoner
Twan Verheijen, architect
Martin Vernes, gepensioneerd plancoördinator Prorail
Peter Berendsen, energieadviseur
Willem van der Veen, makelaar
Otto Munters, betrokken wijkbewoner
Edzard Gelderman, werkzaam in de duurzame energie
René Rutgers, architect
David Willemsen, participatiemanager gemeente Arnhem
Guus Siteur, projectmanager Tennet
Hans Gerritsen, betrokken wijkbewoner
Judith Doorn