Duurzaam Stadseiland

Duurzaam StadseilandDuurzaam Stadseiland is het platform voor de wijk Stadseiland Arnhem en opgezet door de werkgroep energietransitie. Het doel van deze website is kennis en informatie te delen m.b.t. de aanstaande energietransitie.

Stadseiland is, op de parkwoningen na, gebouwd in de periode 2006 – 2010. De woningen in onze wijk zijn goed geïsoleerd en voor wat betreft verwarmingssysteem (gas gestookt) en energielabel (A) redelijk vergelijkbaar. Daardoor zijn toekomstige maatregelen die genomen moeten worden in het kader van de energietransitie in principe vergelijkbaar en zullen we als Stadseilandbewoners tegen dezelfde kwesties en problemen aan lopen.

Het uitwisselen van kennis en ervaringen is daarom zinvol en eventueel kunnen maatregelen in de toekomst collectief worden genomen. Ook hiervoor kan deze website een platform zijn.
In de loop van de tijd zal informatie aan de website worden toegevoegd. Dit kan zijn technische informatie over isoleren, over warmtesystemen, over de verschillende technische mogelijkheden en onmogelijkheden of informatie over bewonersinitiatieven of subsidies.

Afhankelijk van de behoefte zal een nieuwspagina worden toegevoegd, een enquête en eventueel een blog waar de wijkbewoners kunnen reageren op gedeelde informatie.