Energietransitie

De energietransitie is de overgang naar een energievoorziening die niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Om de klimaatverandering te stoppen of te beperken heeft Nederland als doel om tussen nu en 2030 de CO² uitstoot met 49% te verminderen en met minimaal 95% in 2050.

Waarom is de energietransitie nodig?
Fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en steenkolen zijn vandaag de dag nog altijd de bron van de meeste energie die we verbruiken. De winning van deze fossiele energiebronnen is niet alleen erg schadelijk voor het milieu, het is ook slecht voor onze gezondheid. De uitstoot van CO² is dermate groot dat het klimaat verandert en de aarde opwarmt. Deze klimaatverandering heeft grote gevolgen: de zeespiegel stijgt, we hebben steeds vaker te maken met extreem weer en de kans bestaat dat plant- en diersoorten uitsterven. De energietransitie, het massaal overstappen op duurzame, onuitputtelijke energiebronnen, moet de CO²-uitstoot en die klimaatverandering zoveel mogelijk tegengaan en is nodig om de klimaatverandering een halt toe te roepen.
 
Wijkgerichte energietransitie
Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het aardgasvrij maken van bestaande woningen. Arnhem werkt hier aan onder de noemer “Wijkgerichte Energietransitie”. Samen met de al bestaande wijkinitiatieven voor nieuwe energie is de gemeente verantwoordelijk dat uiteindelijk alle wijken in de stad  overstappen op een CO² vrij warmte-alternatief.
Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.

Voor wat betreft onze wijk gaat het vooral om de warmtevoorziening van de woning en eventueel het tapwater. Omdat onze woningen goed geïsoleerd zijn en de CV ketels komende jaren aan vervanging toe zijn wordt Stadseiland door de gemeente gezien als één van de 10 kansrijke wijken in Arnhem die al in 2030 van het aardgasnet kunnen worden afgekoppeld.

Citaat website gemeente Arnhem:

"Kansrijke buurten
Arnhem telt tien buurten waar kansen liggen om voor 2030 deels van het aardgas af te gaan. Dit zijn buurten die een duurzame lokale bron met restwarmte hebben zoals oppervlakte water of afvalwater of die geschikt zijn om de overstap te maken via een individuele warmtepomp. We stellen dat iedere woning uiteindelijk wel van het aardgas af moet, maar dat de eigenaar zelf kan kiezen voor een duurzaam alternatief."


Download hier de Transitievisie warmte van de gemeente Arnhem